Facebook

Odpowiedzialność

w zakresie użytkowania serwisu

Udostępniony serwis może być wykorzystywany wyłącznie do pozyskania informacji indywidualnych na użytek prywatny bez możliwości dalszego powielania w całosci lub we fragmentach.

Wszelkie wykorzystanie niniejszego serwisu do innych celów, wymaga pisemnej zgody właściciela niniejszego serwisu.

Dane użyte w niniejszym opracowaniu (jak dane zawodników, wyniki zawodów, etc.) zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł, jak publikacje i informacje prasowe, relacje z zawodów etc.

Właścicel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy oraz powstałe w następstwie błędów szkody. W przypadku jakichkolwiek poprawek lub innych zgłoszeń, prosimy o bezpośredni kontakt z właścicielem serwisu.