Facebook

FILM : " HISTORIA POLSKIEGO JUDO 1951-1996 "

film dokumentalny o polskim judo

Ponadgodzinny film oparty na archiwaliach, rozmowach z twórcami judo w Polsce oraz wywiadach z osobami wybitnymi w dziejach rozwoju tego sportu w Polsce. Zawiera kopalnię fascynujących informacji tak filmowych jak i statystycznych.

W filmie znajdziecie:

  • opowieści o początkach judo w Polsce
  • życiorysy sportowe twórców i mistrzów judo
  • archiwalia z turniejów i meczów z przed wielu dziesiątków lat
  • retrospekcje olimpijskie
  • fascynujące urywki walk Polaków
  • statystykę wyników
  • bogatą ikonografię
  • wspomnienia kilku pokoleń judoków
  • obszerną listę nazwisk